Beeld en geluid

Op deze pagina vind je alle beeld- en geluidmaterialen.


Bildung en Pictolezen.
De digitale versie van het boek Bildung Speciaal  bevat een interview met Trijntje de Wit over haar visie op onderwijs.

BILDUNG SPECIAAL Gesprek met Trijntje de Wit Gosker van ISVW op Vimeo.
Het boek Bildung Speciaal, red. Gerard van Stralen, bevat veel praktijkvoorbeelden, waarvan  twee verhalen van  Trijntje de Wit- Gosker.


De Klankgebaren
De losse klankgebarenfilmpjes van alle letters, voorgedaan door Trijntje de Wit, kun je bekijken op ons Youtube-kanaal.
Alle gebaren kun je apart aanklikken. Er zijn ook leuke filmpjes waarop kleuters de gebaren leren maken. Hieronder beantwoorden we allerlei vragen zoals: Moet je de gebaren in spiegelbeeld voordoen? Nee, dat hoeft niet en we leggen je uit waarom.
Meer lezen

Waarom gebaren?
De gebaren zijn een krachtig hulpmiddel bij het leren van de letters. Ze doen een beroep op het motorisch geheugen en dat is sterker van het visuele- en het auditieve geheugen. De Chinese wijsgeer Confucius zei het al: Wat ik hoor dat vergeet ik, wat ik zie dat onthoud ik, maar wat ik doe dat begrijp ik! Met de gebaren krijg je dus letterlijk GRIP op de letters.
Klik op alle afbeeldingen, want zo vind je alle filmpjes en animaties!

Waarom deze gebaren?
De gebaren van Borel Maisonny leggen een verband tussen wat je ziet (p = lange stok met rondje bovenaan), wat je hoort (p = een ploffer) en hoe je articuleert (p = je mond is dicht en ploft ineens open). Het gebaar is dan logisch: je lange arm gaat ophoog met bovenaan je vuist als rondje; als je vuist ploft, dan ploft je mond ook en zeg je p.

Moet je de gebaren in spiegelbeeld voordoen en met welke hand?
Bij de meeste letters maakt het niet uit of je het gebaar met je linker – of rechterhand doet, in spiegelbeeld of niet. Het is zelfs af te raden om bewust de gebaren in spiegelbeeld voor te doen, want sommige kinderen raken dáár juist van in de war! Laat het maar spontaan gebeuren en maak het gebaar zoals dat min of meer vanzelf gaat. Voor de ene persoon is dat links, voor de ander rechts. Het maakt in principe niet uit. Wat wèl belangrijk is, is dat je de lettervorm hardop van-links-naar-rechts verwoordt als je het gebaar maakt. Bijvoorbeeld p: lange stok (arm) met rondje bovenaan (vuist) = p.

Wanneer is de linker- en rechterhand wel belangrijk? 
Bij sommige letters worden meer varianten van een gebaar aangereikt. De leerkracht kiest zelf welke van deze varianten het best past bij het leerdoel en de mogelijkheden van leerling. De beide varianten worden in de werkboeken Lezen Wat Je Kunt steeds bij de betreffende letter uitgelegd. Het gaat dan vooral om de tweeklanken: oe, ui, eu, enz. In de klankgebarenvideo wordt bij het filmpje van de letter ie de moeilijke variant getoond en bij de animatie het makkelijke gebaar. De makkelijke variant van de ie is gebaseerd op de muur (i) waar een auto met met piepende remmen op af komt (e). Je leert dit gebaar aan in de speelzaal waar de leerlingen als auto’s rondrennen en vlak voor de muur  hun handen voor zich spreiden, afremmen en ie roepen. De moeilijke variant wordt aangeleerd als de leerling dit motorisch aankan en wellicht ook de letter al gaat leren schrijven. Het gebaar wordt dan gemaakt door met links de i (de muur) te maken en met rechts de e (de auto). Je ziet op het filmpje dat je dan als leerkracht het gebaar NIET in spiegelbeeld moet voordoen, maar je even moet omkeren.

De interactieve klankgebarenvideo
De interactieve klankgebarenvideo die veel scholen 10 jaar lang met plezier hebben gebruikt is helaas wat de techniek betreft verouderd. Gelukkig zijn de losse filmpjes nog wel op You Tube te vinden. Heb jij leuke filmpjes over leren lezen met de klankgebaren? Laat het ons weten, dan voegen wij ze toe aan ons YouTube kanaal.


Onder de poort-600Liedjes VormenboekMinke
Werk je met het Vormenboek? Hier kun je de liedjes downloaden en beluisteren die Minke Schonewille met haar man Bert heeft ingezongen.


Pictoschrijver

Pictoschrijver
Bekijk hoe de pictoschrijver werkt
Introductiefilmpje 1 (3 minuten)
Introductiefilmpje 2 (4 minuten)


Bekijk het filmpje met Lineke van Oostrum en Anne Agema, als ze aan het werk zijn in de stand van LMJD op Hét Congres in 2016.
Je herkent ze aan het rode LMJD vest. De dame met het rode vest en grijze haar is Trijntje de Wit.