Leesbegeleiders

leesbegeleidersZoek je een leesbegeleider die kan helpen met het leren lezen?
Hieronder de lijst geschoolde leesbegeleiders die je direct kunt benaderen.

Wil jij zelf aan de slag als zelfstandig leesbegeleider LMJD?
Dat kan als je bent opgeleid in de methodiek Lezen moet je dóén (certificaat studiedag) en voldoende praktijkervaring hebt. Je kunt je als leesbegeleider aanmelden bij  Diana Snel, coördinator leesbegeleiders.
Meer lezen

Leesbegeleiders worden steeds als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en krijgen advies bij het organiseren van activiteiten. Ze werken vanuit hun eigen praktijk en bepalen zelf de prijs voor leesbegeleiding, presentatie en nascholing. leesbegeleiders LMJD zijn vanuit hun eigen ervaring goed in staat iemand te begeleiden op weg naar het leren lezen vanuit de methodiek Lezen moet je dóén. Elk jaar organiseren we een leeslunch waar de leesbegeleiders elkaar  ontmoeten. 

TaalHeldenprijs
Leesbegeleider Anne Agema kreeg op 25 januari 2018 de TaalHeldenprijs. Ze ontving de onderscheiding voor haar werk als taalbegeleider voor o.a. de bewoners van een gezinsvervangend tehuis. De prijs, ingesteld door Stichting Lezen & Schrijven, werd uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien.

Lijst zelfstandige leesbegeleiders

Groningen/Drenthe
Anne Agema werkt in deeltijd als docent bij Visio in Haren en begeleidt daarnaast volwassenen die alsnog willen leren lezen en/of zelf willen leren werken met de pictoschrijver. Verzorgt ook presentaties nascholingsactiviteiten voor leerkrachten die werken met Lezen moet je dóén.

Friesland/Drachten
Ineke van de Heide, werkte 25 jaar als vaste leesdocent op een ZMLschool. Nu heeft ze haar eigen leespraktijk. Ze schreef het boekje ‘Ik lees en dat is leuk’ en werd daarmee genomineerd voor de Hermen J. Jacobsprijs. We kunnen wel zeggen dat zij de meest ervaren leesdocent is die werkt met Lezen moet je dóén.

Achterhoek
Annemarie Wassink werkte jarenlang als leerkracht bij De Onderwijsspecialisten en is ervaringsdeskundige op het gebied van NmG.  Ze schreef  Waar is het kuikentje, het eerste NmG-boek voor de Pictoboekenclub. Ze werkt vanuit haar bedrijf Tekst en Uitleg Nabij

Noord-Holland, Alkmaar e.o.
Chantal Kuyl heeft  als leerkracht binnen Heliomare onderwijs ruime ervaring en werkt met de methode ook binnen  het regulier onderwijs.

Duin- en Bollenstreek en Leiden
Petra Wassenaar is remedial teacher met een eigen praktijk, heeft veel ervaring in het basisonderwijs en is docente muziek op schoot. Werkt met kinderen, maar geeft ook leesles aan volwassenen.

Zoetermeer e.o. , presenteert tevens materiaal LMJD op uw school
Lia Verweij heeft 27 jaar ervaring in het ZML onderwijs en werkt nu als freelancer. Haar specialisme ligt bij het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen d.m.v. ervarend leren en motivatie. Ze schrijft pictoboeken, zoals De Lente en presenteert regelmatig de materialen van LMJD op scholen. 

Provincies Zuid-Holland en Utrecht
Diana Snel werkt als ambulant begeleidster op school en thuis ( via beschikbare schoolgelden en PGB). Ze heeft ruime ervaring met LMJD binnen het passend onderwijs. Ze ontwikkelde o.a. de Vormcijfers (zie nieuwspagina). Haar manier van werken lees je in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek: ‘Passend leren lezen? Ryan laat het zien’

Regio Rotterdam, Krimpenerwaard en DrechtstedenCobi Visser
Coördineert de Pictoboekenclub en de uitwisseling van materialen LMJD

Cobi Visser studeerde orthopedagogiek en is gespecialiseerd in het aanvankelijk leesproces. Heeft veel ervaring in de groepen 1, 2 en 3 en als intern begeleider. Ze begeleidt teams, maar ook kinderen thuis en op school met Lezen moet je dóén. Zie Lezen leer je zo.

Zuid-Holland, Alblasserwaard
Verzorgt tevens de nascholing rond LMJD en de Pictoschrijver

Lineke van Oostrum, heeft brede ervaring in basis- en speciaal onderwijs en heeft daarnaast een eigen praktijk. Haar specialisatie is het begeleiden van visueel ingestelde kinderen. Zij verzorgt in Nederland t/m regio Antwerpen alle nascholing voor Lezen moet je dóén en de Pictoschrijver.

Regio Eindhoven en regio Amsterdam
Karin Veerman werkt drie dagen op Drostenburg in Amsterdam met meervoudig gehandicapten kinderen en heeft ruime ervaring met Lezen moet je dóén. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk in Nuenen in Noord Brabant. 

Leesbegeleiders-2016Sigrid Kranse, Trijntje de Wit, Diana Snel, Willeke de Jong, Lineke van Oostrum
_______________________________________________________________________

Scholen die hun ervaring met Lezen moet je dóén en Pictoschrijver met collega’s willen delen.

ZML
De Kom, school voor SO en VSO, ZML afdeling mg, Pa Hoeklaan 2, 6651 TG Druten, 048-7581600
Intern begeleider/contactpersoon: Ineke Lucassen

Mytyl
Mytylschool Ulingshof, Ulingshofweg 26, 5915 PM Venlo, 077-3553855
Intern begeleider/contactpersoon: José Kuijpers


Reacties op een studiedag

Carin Bronkhorst, Lichtenbeek: Ik heb veel positieve geluiden gehoord vanuit team betreft de presentatie, dus waarvoor nog dank. De vraag vanuit de collega’s die nu veel aan mij gevraagd wordt en ik deze dus aan jou vraag. Is het mogelijk dat je mij de PowerPoint opstuurt, veel collega’s vonden dit erg duidelijk opgeschreven en zien dit graag nog terug op papier?

Carla Heijnens, Emiliusschool:  Vorige week heb jij bij ons op school een nascholing gegeven rondom “Lezen moet je doen”. Er gaan hele enthousiaste verhalen de school rond en we zijn erg geïnspireerd geraakt, dus dank daarvoor.

Mounia Jabroun Basisschool Al Jawhara: Het was enorm inspirerend en we zijn volop bezig. Maandag ga ik het inbrengen in de onderbouw.