Kijken en Kiezen, web


Een computerprogramma gebaseerd is op Lezen moet je dóén.
Het bevat een onderdeel Pictolezen en veel oefenstof bij de werkboeken LWJK A, B, C en D. Met Leerlingvolgsysteem.
Voor informatie, mail naar Henk ten Cate: kijkenenkiezen@educategroep.nl

Productbeschrijving

2012 tot 5mei klein
Henk ten Cate legt graag uit hoe het programma Kijken en Kiezen werkt.