Lees mij A

Nieuw

Zes leesboeken voor de startende lezer die de tien letters van LWJK A  kent.

Productbeschrijving

Een serie leesboeken bij LWJK A.

Vorm en leesniveau
Zes boeken met een leeswijzer voor de startende lezer.
A4 formaat, glad kaft, max. 20 pagina’s, veel leesteksten en soms een doe-blad.
De doe-bladen zijn ook gratis te downloaden op de Downloads-pagina van deze website, zodat het boek bruikbaar blijft voor meerdere lezers.

Inhoud per deel:
Lees mij A1 – aap: pictotekst, aa, p en het letterwoord aap.
Lees mij A2 – oom:  plus oo, m en twee  letterwoorden (aap en oom).
Lees mij A3 – eet:  plus ee, t en acht letterwoorden (aap, oom, eet, aat, eep, mee, maat en meet)
Lees mij A4 – uil:  plus ui, l en 15 letterwoorden
Lees mij A5 – ijs:  plus ij, s en 23 letterwoorden
Lees mij A6- lees mij uit: alle tien letters van LWJK deel A, plus 38 eenlettergrepige woorden.

De vier leerlijnen uit de mappen LWJK zijn duidelijk zichtbaar in elk boek.
groen: letterniveau
rood: tweeklankwoorden
geel: drieklankwooorden
blauw: vierklankwoorden

Inhoud
Leesteksten met illustraties die het begrijpend lezen stimuleren.
Stripverhalen met weinig tekst die de verbeelding van tekst stimuleert.
Soms een doe-blad waarbij het aanwijzen al voldoende is, waardoor het begrijpend lezen alle aandacht krijgt.

Tips
Deze boeken zijn het aanvullend materiaal bij de docentenmap LWJK A.
1- Geef het boek steeds pas nadat de oefeningen uit de docentenmap gedaan zijn.
2- Lees elk boek de eerste keer samen met de leerling, daarna kan het boek zelfstandig gelezen worden.
3- Geef de leeswijzer als optie, maar verplicht het niet deze te gebruiken.
4- Geniet van de kick die de leerling krijgt als hij zelf een echt boek kan lezen!

Productie en levering
De boeken worden geproduceerd en met liefde en zorg samengebonden door medewerkers van Jobpoint dagbesteding.
De boeken worden niet als pdf aangeboden om zo het lezen van echte boeken te stimuleren.
De boeken zijn alleen als serie van zes, dus niet los, verkrijgbaar.

Ben je nieuwsgierig naar de inhoud?
Bekijk hieronder dan alvast de boeken Lees mij A3 – eet en Lees mij A5 – ijs.

Lees mij A3 – eet
Lees mij A5 – ijs