Pre-pakket

De beste voorbereiding op het leren lezen.
Leer vormen benoemen èn pictolezen.
Voor kleuters, ZML en passend onderwijs.
Productbeschrijving? Scroll door…

Aanschaf opties:
De beide mappen € 275,00
De PDF ‘s op naam € 125,00
De mappen + PDF’s € 300,00

Productbeschrijving

Inhoud van het Pre-pakket

Dit pakket bestaat uit twee werkmappen:
Het Vormenboek
Zeggen Wat je Ziet
Wil je de Vlaamse versie van ZWJZ, dan kun je dat op het bestelformulier aangeven.

Je kunt kiezen uit 3 aanschafopties:
– Alleen de beide mappen
– Alleen de PDF’s, op naam geautoriseerd
– De beide mappen plus de PDF’s

Beschrijving van het Pre-pakket

Het Vormenboek is een methode waarmee je de tien grondvormen aanleert die een kind nodig heeft om de letters te kunnen leren herkennen.
Het is een rijkgevulde map met spelletjes, liedjes en oefeningen die je met de groep of individueel kunt doen.
Het kind leert stap voor stap elke grondvorm vanuit het lijfelijk ervaren, herkennen en benoemen: het rondje, de lange stok, het kuiltje, enzovoort.

Zeggen Wat Je Ziet is een duidelijke leergang waarmee je kleuters en kinderen met een taalachterstand geleidelijk vertrouwd maakt met het leren pictolezen.
Je krijgt als docent inzicht in hoe het Picto Semi Schrift in elkaar zit, hoe je werkwoorden in beeld brengt en hoe je kinderen dat kunt laten ervaren.

Werkwijze van het Pre-pakket
De beide mappen vormen samen het fundament waarop straks het echte leesonderwijs kan worden gebouwd.
Je kunt de mappen naast elkaar gebruiken omdat ze elk een apart deel van de leesvoorbereiding behandelen.

Het Vormenboek bevat 10 hoofdstukken en 2 hoofdstukken met herhalingsstof. Je kunt in 12 weken het hele boek systematisch doorwerken. Voor ZML raden we 24 weken aan, uitgaande van twee lessen per week.

Leren pictolezen is een stap voor stap proces dat elke dag aandacht vraagt. Trek hier dagelijks een ruim moment voor uit. De groep, de leerling, bepaalt het tempo.

Kent de leerling de grondvormen en is er belangstelling voor letters? Begin dan met Lezen Wat Je Kunt, deel A.

Lees alles over de verkoop- en levering